• 22 Gennaio 2021
  • 08:00 08:30 - Duomo S. Messa
  • 18:00 18:30 - Piani S. Messa
  • 18:30 19:00 - San Domenico S. Messa
  23 Gennaio 2021
  • 08:00 08:30 - Duomo S. Messa
  • 18:00 19:00 - Piani S. Messa
  • 18:30 19:30 - San Domenico S. Messa YouTube
  24 Gennaio 2021
  • 08:30 09:30 - San Domenico S. Messa
  • 08:45 09:45 - Piani S. Messa
  • 10:30 11:30 - San Domenico S. Messa
  • 19:00 20:00 - Duomo S. Messa

 • Omelie


 • Catechesi | Giovani


LINK UTILI